Autoriõigustest

Teoste, sh. muusikateoste reprodusteerimine on reguleeritud Autoriõiguse seadusega Muusikateoseid tohib reprodusteerida vaid teoste autorite loal. Reprodustseerimiseks loetakse koopiate tegemist erinevatel andmekandjajtel (CD, DVD, kassett jne). Enamiku Eesti ja välismaiste muusikateoste salvestusõigus esindab meie regioonis Nordisk Copyright Bureau (NCB) Kopenhaganis. Eestis esindab NCB-d EAÜ NCB osakond.

Muusikateose salvestamiseks juba olemasolevalt helikandjalt on aga vajalik saada luba ka selle helikandja tootjalt (produtsendilt) ja muusikateose esitajatelt.

EAÜ NCB osakonna kontaktid:

Mario Kivistik mario.kivistik@eau.org

Marek Tihhonov marek.tihhonov@eau.org

Enne tellimuse esitamist on tellija kohustatud taotlema salvestusluba EAÜ NCB osakonnast.

Põhjaliku info koos erinevate taotlusvormidega leiate EAÜ kodulehelt.

Ilma EAÜ loata toodetud plaatide eest (kuigi nende kohta on taotlus esitatud) võib EAÜ nõuda tootjalt autoritasu maksmist 1,5 kordse tasumäära ulatuses.

Juhul, kui tootja ei esita EAÜ-le vajalikku taotlust ja EAÜ avastab plaadi müügilt, nõuab EAÜ tootjalt autoritasu 2 kordse tasumäära ulatuses.

Välismaised tellijad on kohustatud enne tellimuse esitamist oma koduriigi salvestusõigusi esindavatelt organisatsioonidelt taotlem salvestusloa. Erandiks on siinkohal ettevõtted, kellel on  sõlmitud NCB Standardleping (NCB Standard Contract). Välismaiste tellijate tellimuste andmed jõuavad läbi EAÜ/NCB osakonna rahvuslistesse salvestusõigusi esindavatesse organisatsioonidesse.