Sundeksemplarid

Sundeksemplariseaduse kohaselt tuleb igast toodetud projektist loovutada kaks tasuta näidist Eesti Rahvusraamatukogule. Üks eksemplar jõuab Tartu Ülikooli raamatukogusse. Kliendil on võimalus valida, kas need näidised edastab Rahvusraamatukogule klient ise või teeb seda Baltic Disc.

Sundeksemplare on kohustatud loovutama kõik juriidilised ja füüsilised isikud ning riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, kes valmistavad Eestis trükiseid, auviseid või elektroonilisi teavikuid (näiteks CD-/DVD-plaate).

Sundeksemplaride kogumise eesmärk on trükiste, auviste ja elektrooniliste teavikute kui rahvuskultuuri olulise osa, täieliku kogu loomine nende bibliograafiliseks registreerimiseks, statistilise arvestuse pidamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks teadustöös ja kunstiloomes. Sundeksemplaride kogumisega tagatakse trükiste, auviste ja elektrooniliste teavikute riiklik hoiustamine ja kaitse.