Struktuuritoetuste kasutamine

Baltic Disc projekti "Tootmisprotsessi arendamine" läbiviimist perioodil 2009-2012 toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse  Arendustöötajate kaasamise toetuse programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond

 

Projekti "Baltic Disc AS ekspordiprojekt 2010-2012" läbiviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse programm "Eksporditurunduse toetus". Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond