3. oktoobril toimus ISO 9001-14001 välisaudit

3. oktoobril viis LRQA kahest audiitorist koosnev meeskond läbi Baltic Disc AS-i juhtimisüsteemi vastavuse kontrolli ISO 9001:2008 ja 14001:2004  nõuetele. Tegemist oli 1 kontrollvisiidiga peale sertifikaadi uuendamist 2013. aastal.

Audit näitas, et juhtimissüsteem vastab jätkuvalt kõigile standardi ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele. Mittevastavusi ei tuvastatud. Soovitus jätkuvaks heakskiiduks on antud