Baltic Disc läbis Egmonti sotsiaalse auditi 18.augustil

18. augustil toimus Baltic Disc AS-s Egmonti poolt tellitud sotsiaalne audit, mille käigus veenduti, et Egmonti partnerettevõtte vastaks Egmonti tegutsemispõhimõtetele. Baltic Disc läbis auditi edukalt ning tunnistati Egmontile sobivaks tarnijaks.

Erilist tähelepanu pöörati kohalike ja Euroopa reeglite järgimisele, lapstööjõu vältimisele, töövõtu vabadusele, ahistamise ja sundimise välistamisele, diskrimineerimise vältimisele, õiglasele töötasule, töötingimustele, tööohutusele, keskkonnakaitsele ja korruptsiooni välistamisele.

Olulisel määral põhineb vastav audit standardil SA  8000.